Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per ELECTROSÓ. Accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat del lloc web


El nom del domini www.electroso.com està registrat a favor de MUNTATGES ELECTROSO, S.L., AV. VALENCIA Nº47, 25001 LLEIDA. Telèfon de contacte: +34 973 21 36 05.

2. Propietat intel·lectual del lloc web

Tots els drets de propietat intel · lectual del contingut d’aquest lloc i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de ELECTROSÓ o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a ELECTROSÓ, que és a qui corresponen els drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense autorització expressa de ELECTROSÓ. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

3.Contingut del lloc web i enllaços

ELECTROSÓ no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc, és exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els llocs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixen al lloc web de destí. En el cas que ELECTROSÓ tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il · lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

4. Actualització i modificació del lloc web


ELECTROSÓ es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.5. Indicacions sobre aspectes tècnics

ELECTROSÓ no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics no imputables a ELECTROSÓ, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del seu control. Des ELECTROSÓ no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar dany als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza de perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació quan procedeixi de terceres fonts. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d’usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards XHTML i CSS2.

6. Tractament de dades de caràcter personal de l’usuari


L’informem que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de dades de caràcter personal que ens heu facilitat, seran objecte de tractament automatitzat als nostres fitxers amb la finalitat de gestionar el contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, la agenda de contactes i les relacions mercantils amb els nostres clients i proveïdors. Poden exercitar amb qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació, limitació i portabilitat amb els termes establerts en el nou Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de dades personals(RGPD) respecte a les obligacions ja establertes en la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant notificació per correu electrònic electroso@electroso.com, o per escrit a l’adreça: MUNTATGES ELECTROSO, S.L., AV. VALENCIA Nº47, 25001 LLEIDA, adjuntant copia del DNI.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es deriven de la prestació dels serveis continguts en aquest lloc web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.