Nova Sèrie 12 de Rotel

6 juliol, 2012

Per ROTEL, la combinació de so extraordinari i de preu res extraordinari constitueix l’ordre natural de les coses. I això és així perquè els seus enginyers practiquen el que anomenen Concepte de Disseny Equilibrat.Aquest concepte imposa un equilibri –balanç– entre l’enginyeria que hi ha darrere de l’àudio High End i l’enfocament típicament orientat a la reducció de preus que caracteritza la majoria de components de gran consum. En suma, prestacions i preu en perfecte equilibri. De fet, el Concepte de Disseny Equilibrat és gairebé consubstancial als seus enginyers perquè ells mateixos són melòmans compromesos que tenen cura dels dissenys com els pares als seus fills. Es basa en dues lleis molt simples:
1. Els components que sonen millor no són necessàriament els més cars.
2. No s’ha d’emfatitzar cap element de disseny concret si això afecta les prestacions de qualsevol altra part del producte.
I les apliquen a quatre etapes clau del procés de disseny: quan estan posant a punt la font d’alimentació i la topologia circuital i quan estan avaluant el producte i seleccionant els components d’aquest.