Ekke

16 novembre, 2012
  • Instal·lació dels equips audiovisuals i la seva gestió